บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

สุขเกษมการบัญชี มีบริการด้านการจดทะเบียนบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ และอื่นๆ
ด้วยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานและมีความเชียวชาญโดยเฉพาะ รวดเร็ว
ถูกต้อง และมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่ไว้วางใจ สุขเกษมการบัญชี


ตัวอย่างงานบริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

# บริการ จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน พาณิชย์และอื่นๆ
# บริการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
# จดทะเบียน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ
# บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม และให้คำปรึกษา
# บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลต่างๆ
# บริการ จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
# คัดหนังสือรับรอง
# ให้คำปรึกษาทั่วไป ฟรี !

!!โปรโมชั่น! !
รับจดทะเบียน (พร้อมแถมค่าบริการต่างๆมากมาย) :
1. บริการจดทะเบียน บริษัท ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท : ค่าบริการ 10,900 บาท
2. บริการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,900 บาท
3. จดทะเบียนธุรกิจกับเรา ทำบัญชี ฟรี 3 เดือน
4. หรือ ทำบัญชีเริ่มต้น เพียงเดือนละ 500 บาท เท่านั้น ฟรี!รับ-ส่ง เอกสาร
*หมายเหต* ราคานี้ รวมค่าธรรมเนียม ค่าป้าย ค่าตรายาง ค่าทนาย และมูลค่าเพิ่มแล้ว


รับปรึกษาปัญหา :
1. ได้รับหมายเรียกกรณีขาดส่งงบการเงิน
2. รับทำงบการเงินย้อนหลัง


*บริการอื่น : ยื่นภาษี , รับทำ WorkPermit ,VISA , ติดต่อสรรพากร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เพิ่มเติมจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=99

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด (ส่วนการจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบอื่นๆดูลิงค์ด้านล่าง)
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด
ประเภทของการจดทะเบียน
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3. จัดตั้งบริษัทจำกัด
4. จัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
5. แก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ
6. เพิ่มทุนบริษัทจำกัด
7. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและตราสำคัญ
8. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
9. แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของบริษัทจำกัด
         9.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
         9.2 ย้ายข้ามจังหวัด
10. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด
11. ลดทุนบริษัท
         11.1 มติพิเศษให้ลดทุน
         11.2 ลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 (ทุน)
12. แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
13. ควบบริษัทจำกัด
         13.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท
         13.2 ควบบริษัท
14. เลิกบริษัทจำกัด
15. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
16. เสร็จการชำระบัญชี
หมายเหตุ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง / การจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
บริษัทจำกัด
บริษัทมหาชนจำกัด
หอการค้า
สมาคมการค้า
ประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน
แนวทางปฏิบัติ/คำวินิจฉัย
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ
งานถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์

เริ่มต้นระบบบัญชีอย่างมีความสุข ที่สุขเกษม การบัญชี ^_^
บริษัท สุขเกษมการบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และบริการอื่นๆ
99/164 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
(โทรสอบถามรายละเอียดที่ คุณน้อย โทร : 086-0317255 หรือ โทร : 087-1433939 ) ให้คำปรึกษาฟรี


ผ่านการตรวจประเมินเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ