บริการตรวจสอบบัญชี


*** กฏหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน
และส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซนต์รับรองงบ
เพื่อส่งให้หน่วยราชการต่อไป ***

# บริการตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ
มีประสบการณ์ในการทำงาน และบริการเป็นกันเอง

# ตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี
และเอกสารทางการเงิน

# ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน

# รายงาน ชี้แจงเหตุผล และเสนอรายงานการสอบบัญชี

# บริการยื่นงบการเงิน พร้อมเตรียมเอกสาร


ติดต่อเราผ่านไลน์ Line @sukasemaccounting

เพิ่มเพื่อน
 

ผ่านการตรวจประเมินเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ